Voda, která prasklinami vniká do potrubí je zátěží pro ČOV, protože zvyšuje objem přečišťované vody. Tato funkce je tedy nesmírně důležitá, protože pomáhá optimalizovat přitékající odpadní vody do ČOV.
Logo Zikmund
Funkce vyhledávání vtoku balastních vod je SVĚTOVÝ UNIKÁT.
Jako jediní na světě jsme dokázali zkonstruovat detektor vtoku balastních (skrytých) průsaků. Ten se používá tehdy, dojede-li kamera na úsek zaplavený vodou. V tomto bodě vzniká otázka - je tato voda průsak nebo je to voda, která na toto místo dotekla? My známe odpověď! Vyvěrající voda v porušeném potrubí je elektronicky detekována a zanesena do grafu který vyhodnotí ve které části potrubí k neviditelnému vtoku dochází.

HOME
SLUŽBY  
KONTAKT
O SPOLEČNOSTI
REFERENCE
CO JE NOVÉHO  
PRODUKTY
© 2005-2020 FUTURA GRAFIKA
 f
YouTube
Zikmund electronics, s.r.o. , Mladá Boleslav
Detekce balastních vod

VYHLEDÁNÍ VTOKU BALASTNÍCH VOD - SVĚTOVÁ FUNKCE