Balastní vody přitékající do stoky jsou problém pro ČOV, protože zvyšují objem přečišťované vody. Tato funkce je tedy nesmírně důležitá, protože pomáhá optimalizovat přitékající odpadní vody do ČOV.

VYHLEDÁNÍ BALASTNÍCH VOD

Logo Zikmund
Funkce vyhledávání vtoku balastních vod je SVĚTOVÝ UNIKÁT.
Jako jediní na světě jsme dokázali zkonstruovat detektor vtoku balastních (skrytých) průsaků. Ten se používá tehdy, dojede-li kamera na úsek zaplavený vodou - v tomto bodě vzniká otázka - je tato voda průsak nebo je to voda, která na toto místo dotekla? My známe odpověď! Vyvěrající voda v porušeném potrubí je elektronicky detekována a zanesena do grafu který vyhodnotí ve které části potrubí k neviditelnému vtoku dochází.

balast
PRODUKTY
HOME
SLUŽBY  
KONTAKT
O SPOLEČNOSTI
CO JE NOVÉHO  
balastní vody
Zikmund electronics, s.r.o. , Provozovna: Na Radouči 1221, 29301 Mladá Boleslav