Unapređeni tenkić za profile DN100 - DN300 (uz dopunske točkove). Sa mogućnošću skretanja i zadnjom kamerom. Konektor kabla se pomera u dve ose.

- prolazni profili DN100-DN300
- rotirajući konektor za glavu kamere
- dvosmerno pomerajući konektor kabla
- merenje nagiba - rezolucija 0.02° (0.035%)
- merenje poprečnog nagiba
- upravljanje pravcem kretanja
- rotacija u mestu
- automatsko sprečavanje prevrtanja
- zadnja kamera za lakši hod unazad
- centralno stavljanje pod pritisak tenkića i glave
- senzor unutrašnjeg nadpritiska
Zadnja kamera za lakši hod unazad
TENKIĆ RV 125
Fukncije i primena pojedinih tenkića je prikazana u tabeli ispod.
Usluge
Kontakt
O nama
Proizvodi
Početna
Tipične konfiguracije
      PRITISNA KAMERA T30
     
       DODATNA OPREMA ZA T30
  
   SAMOHODNI SISTEM
     
       GLAVA RTH 34
     
       GLAVA  RTH 112
     
       GLAVA  RTH 112i
             TENKIĆI
         
        KV 100
         
        RV 125
         
        RN 305
         
        RV 305
         
        RN 315
         
        RV 315
                  ČAMAC
         
        OPREMA ZA TENKIĆE
     
       KONTINUIRANO MERENJE
     
       UPRAVLJAČKA JEDINICA
     
       VITLO
     
       SOFTVER
     
       DETEKCIJA PODZEMNIH VODA
     
       KAMERA ZA SPOREDNE CEVI
  
   NADOGRADNJA
             ZADNJA RADNI PROSTOR
             PREDNJI RADNI PROSTOR
             DODACI NADOGRADNJE
      ISPITIVANJE PRITISKOM
      KAMERA ZA BUŠOTINE
      TRASIRANJE