VILJUŠKA ZA PODIZANJE (4 tipa viljuški u zavisnosti od širine tenkića)

Za tenkić KV 100
Za tenkić RV 125
Za tenkiće RN/RV 305
Za tenkiće RN/RV 315


DODATNO OSVETLJENJE PS 306
Koristi se za tenkiće RN/RV 305, RN/RV 315 i čamac za prečnike od DN400.

POTPORNI TOČAK ZA JAJASTE PROFILE
Ovaj točak se kači na ram tenkića i pomaže da se sistem održi u odgovarajućem položaju. Širina je podesiva za različite profile. Ovaj točak ima potpunu podesivost od strane operatera na tenkićima sa električnim podizanjem.
DODATNI TOČKOVI

Za tenkić KV 100
      sa redukcijom
Za tenkić RV 125
Za tenkiće RN/RV 305
Za tenkiće RN/RV 315
DODACI ZA TENKIĆE
Usluge
Kontakt
Tipične konfiguracije
O nama
Proizvodi
Početna
      PRITISNA KAMERA T30
     
       DODATNA OPREMA ZA T30
  
   SAMOHODNI SISTEM
     
       GLAVA RTH 34
     
       GLAVA  RTH 112
     
       GLAVA  RTH 112i
             TENKIĆI
         
        KV 100
         
        RV 125
         
        RN 305
         
        RV 305
         
        RN 315
         
        RV 315
                  ČAMAC
         
        OPREMA ZA TENKIĆE
     
       KONTINUIRANO MERENJE
     
       UPRAVLJAČKA JEDINICA
     
       VITLO
     
       SOFTVER
     
       DETEKCIJA PODZEMNIH VODA
     
       KAMERA ZA SPOREDNE CEVI
  
   NADOGRADNJA
             ZADNJA RADNI PROSTOR
             PREDNJI RADNI PROSTOR
             DODACI NADOGRADNJE
      ISPITIVANJE PRITISKOM
      KAMERA ZA BUŠOTINE
      TRASIRANJE