Trasiranje se koristi radi utvrđivanja pozicije kanalizacione mreže sa površine. Sonda predajnika se nalazi na glavi kamere koja prolazi kroz kanalizaciju. Operater koristi uređaj za trasiranje da bi odredio poziciju i dubinu sonde.

Sistemi pogodni za trasiranje:
1/ pritisna kamera T30 koja koristi glavu RTH 34.
2/ svi tipovi tenkića koji koriste glave RTH 34, RTH 112 i 112i .
TRASIRANJE
Usluge
Kontakt
Tipične konfiguracije
O nama
Proizvodi
Početna
      PRITISNA KAMERA T30
     
       DODATNA OPREMA ZA T30
  
   SAMOHODNI SISTEM
     
       GLAVA RTH 34
     
       GLAVA  RTH 112
     
       GLAVA  RTH 112i
             TENKIĆI
         
        KV 100
         
        RV 125
         
        RN 305
         
        RV 305
         
        RN 315
         
        RV 315
                  ČAMAC
         
        OPREMA ZA TENKIĆE
     
       KONTINUIRANO MERENJE
     
       UPRAVLJAČKA JEDINICA
     
       VITLO
     
       SOFTVER
     
       DETEKCIJA PODZEMNIH VODA
     
       KAMERA ZA SPOREDNE CEVI
  
   NADOGRADNJA
             ZADNJA RADNI PROSTOR
             PREDNJI RADNI PROSTOR
             DODACI NADOGRADNJE
      ISPITIVANJE PRITISKOM
      KAMERA ZA BUŠOTINE
      TRASIRANJE