OPIS:
- 2 monitora od 12.1“ (1x za sliku iz kamere, 1x za računar)
- dodirni displej za podešavanje i prikazivanje podataka sistema
- industrijski računar
- optički trackball za kontrolu kursora na displeju računara
- upravljački džojstici i tasteri za kontrolu svih funkcija kamere, tenkića i vitla
- PC memorijska kartica
- uređaj za titlovanje
- tastatura računara
- DVD rezač
- USB za eksterne uređaje (štampač, USB flash, itd.)
- dugme za gašenje u hitnim slučajevima
- ulaz napajanja 230 V sa prekidačem
- konektori za povezivanje:
   - vitla,
   - eksternog upravljačkog pulta,
   - eksternog TV izlaza,
   - eksternog HDMI izlaza,
   - eksternog USBa

Upravljačka jedinica je jedinstvena po tome što se može jednostavno priključiti na kombi nadogradnju i time se dobija potpuno ugrađeni sistem koji istovremeno ostaje prenosivi. (slika desno)
Upravljačka jedinica obuhvata PC, DVD i drugu opremu sistema i može kontrolisati kompletan asortiman proizvoda ZIKMUND electronics.
UPRAVLJAČKA JEDINICA RJ 106
Usluge
Kontakt
Tipične konfiguracije
O nama
Proizvodi
Početna
      PRITISNA KAMERA T30
     
       DODATNA OPREMA ZA T30
  
   SAMOHODNI SISTEM
     
       GLAVA RTH 34
     
       GLAVA  RTH 112
     
       GLAVA  RTH 112i
             TENKIĆI
         
        KV 100
         
        RV 125
         
        RN 305
         
        RV 305
         
        RN 315
         
        RV 315
                  ČAMAC
         
        OPREMA ZA TENKIĆE
     
       KONTINUIRANO MERENJE
     
       UPRAVLJAČKA JEDINICA
     
       VITLO
     
       SOFTVER
     
       DETEKCIJA PODZEMNIH VODA
     
       KAMERA ZA SPOREDNE CEVI
  
   NADOGRADNJA
             ZADNJA RADNI PROSTOR
             PREDNJI RADNI PROSTOR
             DODACI NADOGRADNJE
      ISPITIVANJE PRITISKOM
      KAMERA ZA BUŠOTINE
      TRASIRANJE