Je skvěle intuitivní a přehledný, školení je zdarma.
Určen ke zpracování grafických protokolů o úseku, jakými jsou:
grafy s vyjádřením sklonu,
měření ovality porovnávací metodou s pomocným kruhem v obraze,
měření laserem ovality, šířky trhlin a spár,
měření úseků tlakovými zkouškami,
hromadné tisky dokumentů,
ukazatel pohledu kamerové hlavy,
práce jak v normě ATV, tak v EN13508-2.

Z naměřených údajů laserem je možné odměřovat vzdálenosti (např. výšku hladiny v kavernách). Software je schopen ovládat mimo titulkovače Zikmund electronics také titulkovače IBAK (Ede 49-Ede79) a Spering.
Součástí softwaru je modul Isybau, který slouží ke snadnému importu do GIS systému. Na jeho tvorbě se významnou měrou podílíme.

Software je dodáván s přehledným prohlížečem (viz obrázek dole). Ten mimo prohlížení videozáznamů umožňuje i tvorbu fotografií z jakékoli části videonahrávky, tisk protokolů, grafu sklonu, grafu průniků balastních vod. Prohlížeč má volnou licenci pro běžné používání.
      TLAČNÁ KAMERA T30  
     
       PŘÍSLUŠENSTVÍ K T30
  
   POJEZDOVÝ SYSTÉM
     
       HLAVA RTH 34
     
       HLAVA RTH 112
     
       HLAVA RTH 112i
             VOZÍKY
         
        KV 100
         
        RV 125
         
        RN 305
         
        RV 305
         
        RN 315
         
        RV 315
                  RAFT
         
        PŘÍSLUŠENSTVÍ VOZÍKŮ
     
       KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ
     
       ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
     
       NAVIJÁK
        SOFTWARE
     
       VYHLEDÁVÁNÍ BALASTU
     
       PŘÍPOJKOVÁ KAMERA
  
   VESTAVBA
             ZADNÍ PRACOVIŠTĚ
             PŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ
             PŘÍSLUŠENSTVÍ VESTAVBY
      TLAKOVÉ ZKOUŠKY
      KAMERA DO VRTŮ
      TRASOVÁNÍ
Produkty
O nás
Služby
Kontakt
Typické konfigurace
Hlavní

SOFTWARE

Geographic Information Systems