Koně jsme si v dávnověku vyhlédli pro jejich krásu a sílu. Byli ochotní pomoci nám zkracovat vzdálenosti, tahat těžká břemena a obhospodařovat půdu.
Spisovatel Antoine de Saint-Exupéry prostřednictvím Malého prince říká:
„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.“ My jsme si koně nejen připoutali, ale na jejich zádech jsme se dostali do světa techniky. Do takového světa ve kterém už není náš život závislý na jejich existenci.

Koně dnes
nemají na růžích ustláno. Špatná péče u některých chovatelů a egoistické zviditelnění u druhých se projeví na jejich tělesném a duševním zdraví. V prestižních stájích bývá stres na denním pořádku. Hobby chov osamoceného jedince bez přítomnosti stáda má za následek nervního a často nebezpečného koně. V Čechách přibývá koní, kteří potřebují větší, než běžnou péči. A přibývá i lidí, kteří se musí naučit koně pochopit a být s nimi v harmonii.

Náš první koňský kamarád - Drake
V roce 2010 začala naše cesta s koňmi odkoupením 6 letého valacha Drakeho. Majitel jej chtěl dát na jatka kvůli počínajícím očním potížím. I přes péči tradiční i alternativní medicíny a shodou nepříznivých okolností Drake oslepl. Kromě nutnosti asistence vyvedení z boxu ale dokázal žít běžným koňským životem. Nejevil známky bolesti, či nechuti žít. Nyní je ve společnosti starší kobylky, kterou má rád a společně využívají 1 hektar pastviny. Je obdivuhodné jak dobře respektuje ohradu a trefí k přístřešku, když se zapomene na pastvě a kobylka mu odejde, přiběhne jako by byl úplně zdravý. Už ho nesedlám, protože jsem přesvědčená, že mu na zádech sedí anděl, který ho vodí ... a pro dva tam není místo.Klidný život se zračí v jejich vnitřní síle, kterou dokáží rozdávat. Přijďte k nám a dotkněte se našich koní a ve vaší duši se rozhostí pokoj.
Zpět na "O NÁS"
K T E R A K   M Í T 
5   P O H R O M A D Ě

"Pokud má člověk co jíst a kde hlavu složit, měl by být spokojený. A pokud spokojený je, měl by pomoci těm, kteří z nějakého důvodu spokojení nejsou. "