Početna
© Futura design 2017
Zikmund Electronics je vodeći proizvođač jedinstvenih sistema za optičku inspekciju kanalizacija, toplovoda, bušotina i drugih nepristupačnih mesta. Naši klijenti su vodovodi i kanalizacije, toplana, pivare kao i kompanije za hidro geološka istraživanja. Imamo iskustvo rada u ovim oblastima preko 25 godina. Lider smo u razvoju jedinstvenih funkcija, poput detekcije ulaska podzemnih voda.

S I S T E M I    K A M E R A    I    S P E C I J A L N I    U R E Đ A J I

Kontakt
Usluge
Proizvodi
O nama