Hlavní cíl:

Výroba kamerových systémů pro precizní prohlídku kanalizace. Následné ošetření kanalizace pracovním robotem.

ZIKMUND electronics s.r.o.

Jsme vývojová a výrobní firma s tradicí od roku 1991. Od této doby vyvýjíme kamery pro práci
v nepřístupných terénech. Naší specializací jsou kanalizace. Zde jsou specifika, na která  bylo nutné zaměřit vývoj čidel a měřících snímačů.